top of page

Reklama a sponzorství

Rozlehlé prostory botanické zahrady Bečov dávají nové možnosti rozšířeného programu nejen pořádajícím, ale také větší možnosti zviditelnění a reklamy sponzorům.

 

V rámci 15. ročníku cestovatelského festivalu Caminos v botanické zahradě Bečov ve dnech 

3. – 5. června nabízíme sponzorům tyto reklamní možnosti:

 

  • pojmenování hlavního podia dle sponzora

  • promítání reklamy na velké led TV během festivalu (TV 2 x 3 metry)

  • reklamní baner na hlavním podiu

  • reklamní baner na Stand Up podiu

  • reklamní baner na podiu Na sádkách

  • vyvěšení nebo umístění reklamních banerů po botanické zahradě

  • reklama ohlášená moderátorem během festivalu (6 spotů)

  • umístění reklamního stánků s propagačními materiály v botanické zahradě

  • umístění reklamního loga na webové stránky Caminos

  • umístění reklamního loga na plakát 

 

V případě zájmu zavolejte na telefonní číslo 775 341 006 - Dušan Porada, připravíme smlouvu o reklamě a sponzorství. Sponzorům dále nabízíme celo festivalové vstupenky zdarma. 

bottom of page